'Rare wezens', zucht de hond. Ze hebben een gehoorapparaat, een vals gebit en een bril en niks om beter te ruiken. En dat is nou juist essentieel - Kadé Bruin

Puppy-garantie

puppygarabtueVraag bij aankoop van uw pup steeds achter puppy-garantie. Dit is er een garantietermijn van twee jaar.  Deze garantie is van toepassing indien uw hond of kat dus binnen een periode van twee jaar ziek wordt of overlijdt.  Dan is de verkoper u verplicht (sinds 2004 volgens het Burgelijk Wetboek) te vergoeden voor u schade (aankoopprijs, dierenartskosten, morele schade).  Wil de verkoper je geen garantiebewijs geven van 2 jaar? Koop dan zekekr NIET bij dergelijke verkoper.
 

Er is iets mis met uw pup

  • Bezoek na uw aankoop onmiddellijk een dierenarts of dierenkliniek.  Daar kan de gezondheid van uw huisdier vastgesteld worden.
  • Het is belangrijk om zo snel mogelijk (uiterlijk 2 maanden na de constatatie door de dierenarts) de verkoper in te lichten van het gebrek.  De ingebrekestelling gebeurt best schriftelijk met een "aangetekende schrijven met ontvangstbevestiging" zodat je bewijs hebt dat de brief is toegekomen.
  • E-mail of elke andere vorm van electronische communicatie wordt door de wet niet als schriftelijk beschouwd.
  • Stuur de ingebrekestelling steeds naar de maatschappelijke zetel van de verkoper.  Deze is niet altijd dezelfde dan het verkoopadres en daardoor kan de brief onontvankelijk worden. 
  • U dient in  uw brief de aard van de klachten neer te schrijven en ook wat u verwacht van de verkoper.  Vergeet bv niet te eisen dat hij u binnen de 7 dagen schriftelijk antwoord.
  • Bij elke nieuwe ziekte of afwijking moet u opnieuw de klacht melden per brief.
  • Laat al de klachten door de dierenarts op papier zetten.  Bewaar alle bewijsstukken (zoals aankoopfactuur, hondenpaspoort, rekeningen dierenarts en medicatie...) zorgvuldig en hou een dagboek bij van alle acties die u hebt ondernomen.  Dit zijn de bijlagen.  
  • Inhoud van de ingebrekestelling: datum, adresgegevens van de hondenfokker, uw adresgegevens, vermelding van het begrip "ingebrekestelling", samenvatting van het probleem, verzoek om een oplossing, termijn om het probleem te regelen, handtekening van de afzender, bijlagen (best genummerd)
  • Volgens de wet heeft u recht op uw geld retour indien uw pup ziek wordt binnen de twee jaar.  Eis uw geld terug maar geef uw pup daarbij nooit retour want dat betekent het einde van uw pup.

Is uw pup overleden

  • Laat dan ten alle tijden een dierenarts een autopsie verrichten om de exacte doodsoorzaak vast te stellen.

Vrederechter

Wanneer beide partijen hebben geprobeerd het geschil uit te praten maar dat heeft niks opgebracht en aangetekende brieven bieden evenmin een oplossing kan er een verzoening aangevraagd worden door één van de partijen.  Dit is de stap "voor" het echte proces.  Een verzoening is interessant voor iedereen, het is gratis en verloopt zonder formaliteiten.  De vrederechter speelt hier een bemiddelende rol.  Hij heeft een juridische basis en voldoende ervaring en psychologische kennis op beide partijen met elkaar te verzoenen. 

Het proces

Als de vrederechter niet gevraagd wordt om de partijen te verzoenen of als de poging tot verzoening is mislukt, dan is een proces de enige oplossing.